Nyheter

2021-07-13

Program för EAGP:s jubileumskongress 16-17 september 2021
Kongressen äger rum i Düsseldorf. och online Nu finns preliminärt program på EAGP:s hemsida: https://www.eagp.com/jubilee-congress-2021/

2021-05-06

Lunchaktiviteter i maj
Den 20/5 kl 12:00-13:00: EAGP Lunch webinar: Suicide in the elderly, professor Margda Waern. OBS. samma tid som tidigare annonserat webinarium om sammahållet vårdförlopp.
Den 27/5 kl 12:15-12:45 anordnar SFÄP vårens sista lunchseminarium om nyare forskning om ECT ur ett äldreperspektiv. Föreläsare är Robert Sigström, med.dr och vetenskaplig sekreterare i SFÄP.
Zoomlänkar kommer att skickas till alla medlemmar via mail. Vid frågor, kontakta admin@aldrepsykiatri.se

2021-04-23

20/5 2021: Webinarium om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
Den 20/5 kl 12:10-12:50 webinarium med genomgång av det nyligen framtagna vårdförloppet som är framtaget inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Anmälan digitalt på www.kunskapsstyrningvard.se där man också kan se webinariet i efterhand.

2021-03-30

Lunchseminarier i april
Vi är mycket nöjda med vårt första lunchseminarium med professor Margda Waern. I april fortsätter lunchseminarierna via Zoom. Den 22:e april kl 12:00 anordnar EAGP ett lunchseminarium om subjektiv kognitiv störning och funktionell kognitiv störning. Den 29:e april kl 12:15 blir det SFÄP:s nästa lunchseminarium. Medverkar gör Jan Marcusson, professor i geriatrik i Linköping. Temat är framtidens äldrevård. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Vid frågor, kontakata admin@aldrepsykiatri.se.

2021-03-16

Lunchseminarier från SFÄP coh EAGP
Under våren anordnar SFÄP en seminarieserie via Zoom. Det första äger rum den 25:e mars kl. 12:15-12:45, då professor Margda Waern ger en uppdatering om forskning om suicid hos äldre. Inbjudan med möteslänk har skickats till medlemmar, men seminariet är öppet för alla. Vid frågor, kontakata admin@aldrepsykiatri.se.
Under våren fortsätter även EAGP:s lunchseminarier och framtida tillfällen för det är 22:e april och 20:e maj. Mer information kommer.

2020-12-21

Dags att anmäla sig till Clinical practice in Old Age Psychiatry – an update den 22 januari 2021
Denna digitala utbildningsdag anordnas av EAGP i samarbete med Faculty of Old Age Psychiatrists, Royal College of Psychiatrists. Program och anmälan finns här (öppnas i nytt fönster). Anmälan senast 15 januari.

2020-12-10

Presentations from EAGP Lunch Webinar: How far can we go? Remote consultations in geriatric psychiatry.
Download pdf:s from the webinar:
Telepsychiatry in Geriatric Psychiatry in Finland
Remote Consultations in Dementia Assessment Services in London

2020-11-30

Nya kontaktuppgifter till föreningen
För att komma i kontakt med SFÄP, se kontaktuppgifter på styrelsens sida.
SFÄP medverkar på Svenska Läkaresällskapets nationella möte om Covid-19
På den webbaserade konferensen State of the art Covid-19 medverkar Ingvar Karlsson och Robert Sigström under rubriken Vad vet vi om påverkan på äldre personers psykiska hälsa under Covid-19-pandemin?
Programpunkten äger rum 16/12 kl. 14:30. Här kan du anmäla dig till konferensen.

2020-10-28

Grattis Aysegül Sakarya, ny specialist i äldrepsykiatri!
Läs mer här.
EAGP Webinar 5:e november: Forty years of neuro-imaging
Europeiska äldrepsykiatriska föreningen håller webinar via Zoom om hjärnavbildning vid neurodegenerativa sjukdomar samt om den åldrande hjärnans funktionella konnektivitet. Torsdag 5:e november kl 12-13. För länk till Zoom-möte, maila admin@aldrepsykiatri.se.

2020-09-23

Nyheter från European Association of Geriatric Psychiatry
Den 16-17:e september 2021 anordnar EAGP kongress i Düsseldorf med anledning av föreningens 50-årsjubileum. Inom kort kommer EAGP också att starta månatliga, gratis online-seminarier för läkare under utbildning. Se även EAGP:s hemsida.

2020-09-10

Program och anmälan till årligt symposium 23:e oktober: Tillstånd med barndomsdebut med relevans för äldrepsykiatrin
Symposiet arrangeras av Region Stockholms läkemedelskommitté. Mötet kommer ske på distans via programmet Microsoft Teams. Anmälan och program finns på janusinfo.se/fortbildning.

Efter symposiet hålls som vanligt föreningens årsmöte, vilket kommer ske online genom programmet Zoom (zoom.us/). Kallelse skickas till medlemmar via e-post.

Den 17/9 kl. 19 anordnar vi, också genom Zoom, ett webbseminarium om äldrepsykiatriska erfarenheter från Covid-19-pandemin. Information har gått ut via mail till medlemmar. Om du önskar anmäla dig, kontakta robert.sigstrom@gu.se.

2020-09-01

Grattis till Anna Lindblad, nybliven specialist i äldrepsykiatri
Läs mer här.

2020-08-27

Grattis till Helene Svensson, nybliven specialist i äldrepsykiatri
Läs mer här.

2020-04-28

Grattis till Maria Holstad Högberg, nybliven specialist i äldrepsykiatri
Läs mer här.

2020-04-25

Distanskurs i äldrepsykiatri för ST-läkare 25-29 maj
Kursen vänder sig till ST-läkare som i slutet av sin utbildning behöver kurs i äldrepsykiatri inklusive kognitiva sjukdomar, för att uppnå mål för detta område. Kursen hålls via Zoom.
Program och information om anmälan kan laddas ned i PDF här.

2020-03-29 – flera nyheter

Medlemsbrev under covid-19-pandemi
Klicka här för att läsa medlemsbrev för mars 2020.

SAVE THE DATE: 23:e oktober 2020.
Det är nu klart att SFÄP:s årliga nationella symposium som vanligt kommer äga rum på Nobel forum den 23:e oktober. Håll utkik framöver för närmare information angående tema, program och anmälan.

METIS-kurs på distans för ST-läkare
SFÄP:s utbildningsansvarige Karin Sparring-Björkstén arbetar med att få ihop en distanskurs i äldrepsykiatri under våren för ST-läkare som behöver kurs för att få sitt specialistbevis.

SFÄP är nu en subsektion av Svenska psykiatriska föreningen
SFÄP upptogs som subsektion av Svensk Psykiatrisk Förening på årsmötet 12 mars 2020. Vi är mycket glada över detta och ser fram emot ett utökat samarbete! Som ni säkert vet avbröts kongressen efter regeringens förbud för möten större än 500 personer. SFÄP:s evenemang ägde inte rum. Vi hoppas kunna genomföra det i ett annat sammahang i framtiden.

2020-03-10

SFÄP på Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg.
På kongressens sista dag, fredag 13:e mars kl 10:15 – 12:15, har SFÄP en programpunkt: Allt du velat veta om äldrepsykiatri men inte vågat fråga om – Seminarium om diagnostiska fallgropar och knäckfall.

2020-02-02

Ny hemsida! Än så länge är det bara utseendet som är nytt, men vi har målsättningen att sidan i och med detta också ska bli mer levande till innehållet.
Synpunkter eller idéer kan förmedlas till hemsideansvarig Robert Sigström, robert.sigstrom@gu.se.

2019-12-20

Skänk en gåva till SFÄP!
Små och stora bidrag mottages tacksamt.
Om Du vill ge en gåva med anledning av t.ex. födelsedag eller begravning skickar vi gärna ett vackert gåvobevis.
Klicka här för vidare information »

2019-12-17

Årets nationella symposium ägde rum den 18:e oktober 2019 på Nobel Forum, Karolinska institutet, Solna. Temat var Alzheimers sjukdom inför 2020-talet. SFÄP:s årsmöte hölls i samband med symposiet. En rapport om symposiet publicerades i Tidskriften Svensk Psykiatri nr. 4/2019. Numret läggs inom kort ut på Svenska psykiatriska föreningens hemsida.
Länk till digitala utgåvor av Svensk psykiatri »

2019-05-30

I samband med SFÄP:s 20-årsjubileum har Elizabeth Aller och Karin Sparring-Björkstén skrivit om SFÄP i majutgåvan av The Old Age Psychiatrist, vår brittiska systerorganisations nyhetsbrev.
Till nyhetsbrevet »

2019-05-09

Debattartikel SvD fjärde maj 2019: ”Psykiskt sjuka äldre bör få mer än medicin”
SFÄP:s Karin Sparring-Björkstén och Elizabeth Aller med flera: Ge äldre personer med depression bättre tillgång till andra insatser och behandlingsformer.
Till artikeln på SvD:s hemsida »

Apple