Grattis till vår ordförande!

Sarantos med diplom och blommor

Sarantos Stasinakis är med i styrgruppen för METIS och har där företrätt det äldrepsykiatriska perspektivet. Han har också varit aktiv i pedagogisk utveckling på hemmakliniken. Under SPK 2024 tilldelades han Svenska psykiatriska föreningens utmärkelse för pedagogiska insatser för psykiatrin till Raffaella Björcks minne. Motiveringen löd:
Sarantos Stasinakis har med sitt orädda och helhjärtade engagemang för utbildningsfrågor tagit sig an och stakat ut vägen för många blivande specialister. Genom att verka på såväl klinik, regional och nationell nivå har han med entusiasm och på ett gediget sätt förbättrat förutsättningarna for specialitetens framtid.