Om föreningen

Svensk förening för äldrepsykiatri (SFÄP) bildades 1998 utifrån att läkare med intresse för äldrepsykiatri hade ett behov av ett forum för läkare.

Äldrepsykiatri omfattar såväl demenssjukdomar som depression, psykos, konfusion och andra tillstånd med psykiska symptom oavsett orsak. Ansvaret för äldrepsykiatrin är uppdelad på olika sätt i sjukvården runtom i landet.

Äldrepsykiatri är sedan 2015 en tilläggsspecialitet till specialiteterna psykiatri och geriatrik, liksom i bl.a. England, USA och Australien. Antalet specialister är ännu lågt och äldrepsykiatrin sköts av intresserade läkare framför allt inom psykiatri, allmänmedicin, geriatrik och neurologi. Behovet av äldrepsykiatrisk kompetens har ökat parallellt med stigande livslängd, medicinska framsteg och samhällets självklara krav på en god vård även för våra äldsta medborgare.

Medlemskap är öppet för alla läkare med intresse för äldrepsykiatri. För att bli medlem, klicka här.