Helene Svensson

SFÄP vill uppmärksamma och gratulera Helene Svensson, som nyligen blivit specialist i äldrepsykiatri! Helene arbetar på Verksamhetsområde Psykiatri Kognition och Äldrepsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon är sedan tidigare specialist i psykiatri. Tidigare har hon arbetat inom klinikens slutenvård och tjänstgör nu huvudsakligen på Minnesmottagningen.

Stort grattis önskar styrelsen för SFÄP!