Styrelsen

Sarantos Stasinakis, ordförande
Äldrepsykiatrisk mottagning Rosenlund
Psykiatri Södra, Stockholm
E-post: ordforande@aldrepsykiatri.se

Elizabeth Aller

Elizabeth Aller, vice ordförande
Region Blekinge

Maria Gustavsson, sekreterare
Visby lasarett, Region Gotland

Hernán Aguilar-Palomino, medlemsansvarig
Neurokognitiv Medicin, Region Gävleborg, Gävle Sjukhus

Karin Sparring Björkstén, ledamot

Robert Sigström, hemsideansvarig
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
E-post: admin@aldrepsykiatri.se

Mikael Ludvigsson, adjungerad ledamot
Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Alexandros Kalamatas, adjungerad ledamot
Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting