Styrelsen

Elizabeth Aller

Elizabeth Aller, ordförande
Telefon: 073-447 12 98
E-post: elizabeth.aller@regionblekinge.se

Sarantos Stasinakis

Sarantos Stasinakis, vice ordförande och skattmästare
Överläkare/Äldrepsykiatriskamottagningen
Nacka
Psykiatri Södra
Telefon: 070-373 24 33

Maria Gustavsson

Maria Gustavsson, sekreterare
AT-läkare, Visby lasarett, Region Gotland
E-post: maria.th.gustavsson@gmail.com

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson, ledamot
Welandergatan 33, 416 56 Göteborg
Mobil: 070-242 32 91
Fax: 031-25 80 44
E-post: ingvark@lls.se

Hernán Aguilar-Palomino

Hernán Aguilar-Palomino, medlemsansvarig
Neurokognitiv Medicin, Landstinget Gävleborg, Gävle Sjukhus, 801 87 Gävle
Telefon: 026-155447
Mobil: 073-8933909
E-post: draguilarpalomino@hotmail.com

Karin Sparring-Björksten

Karin Sparring Björkstén, utbildningsansvarig
Telefon: 08-123 410 14
Mobil: 070-484 05 21
E-post: karin.sparring.bjorksten@ki.se

Robert Sigström

Robert Sigström, vetenskaplig sekreterare, hemsideansvarig
Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
E-post: robert.sigstrom@gu.se

Alexandros Kalamatas, adjungerad ledamot
Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting
E-post: al.kalamatas@gmail.com