Vår verksamhet

Verksamhetsberättelser som PDF-filer >>

Vad vi vill, gör och har gjort:

Är ett forum för läkare med intresse för äldrepsykiatri

Vill att äldrepsykiatri skall vara ett självklart inslag i utbudet av sjukvård

Arrangerar ett vetenskapligt möte med internationella föreläsare varje år

Svarar på remisser främst från Socialstyrelsen och Socialdepartementet och deltar i hearings arrangerade av myndigheter

Skriver artiklar och deltar i samhällsdebatter

Arrangerar vidareutbildningskurser för läkare tillsammans med Stockholms Läns Läkemedelskommitté.

Har låtit översätta och publicera WHO:s konsensusdokument till svenska och lettiska.

Har kontakt med systerorganisationer i andra länder.

Har genomfört två nationella inventeringar av äldrepsykiatriska vårdresurser.

Har genomfört två nationella inventeringar av inslaget av äldrepsykiatri i läkarutbildningen.

Verksamhetsberättelser som pdf-filer