Lunchwebbinarier

SFÄP anordnar lunchwebbinarier under höst och vår. Webbinarierna sänds via Zoom och äger rum 12:15 – 12:45. Medlemmar erhåller Zoomlänk i god tid före varje webbinarium. Vid frågor och synpunkter, kontakta admin@aldrepsykiatri.se.

Våren 2024 ser programmet ut enligt nedan:

18:e januari: Substansmissbruk alkohol inom äldrepsykiatri. Maria Holstad Högberg. med dr specialist i äldrepsykiatri och vuxenpsykiatri, Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

28:e mars: Substansmissbruk läkemedel inom äldrepsykiatri. Maria Holstad Högberg. med dr specialist i äldrepsykiatri och vuxenpsykiatri, Äldrepsykiatriska öppenvårdsteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

16:e maj: Mer information kommer.

Tidigare webbinarier

Förändringar i fysisk och kognitiv förmåga i åldrandet. Data från  befolkningsstudien Gott Åldrande i Skåne (GÅS)
Neuropsykiatriska symptom under tidiga stadier av Alzheimers sjukdom
Förändringar i fysisk och kognitiv förmåga i åldrandet.
Om frontotemporal demens och Swedish FTD initiative
Bilddiagnostik inom äldrepsykiatrin
BPSD inom äldrepsykiatrin
Trafikmedicin vid kognitiv svikt, konfusion eller psykisk sjukdom
Juridiskt komplexa fall inom äldrepsykiatrin.
Litiumbehandling till äldre vuxna.
Äldrepsykiatri vid livets slut
Har min äldre patient verkligen Parkinson?
Personcentrerat sammanhållet Vårdförlopp Kognitiv svikt: Vad är nytt?
Nya diagnostiska verktyg och behandlingar mot Alzheimers sjukdom – vad är på gång?
Förändringar i äldre personers funktionsförmåga – resultat från H70-studierna
Bör vi minska på förskrivningen av sömnmedel till äldre personer?
Ny forskning om ECT ur ett äldreperspektiv
Framtidens äldrevård: inte en geriatrisk fråga
Aktuellt inom suicidforskning hos äldre
Äldrepsykiatriska erfarenheter av en pandemi