Lunchwebbinarier

Sedan hösten 2020 anordnar vi regelbundna lunchwebbinarier under höst och vår. Webbinarierna sänds via Zoom och äger rum 12:15 – 12:45. Medlemmar erhåller Zoomlänk i god tid före varje webbinarium. Vid frågor och synpunkter, kontakta admin@aldrepsykiatri.se.

Hösten 2022 ser programmet ut enligt nedan:

8:e september: Trafikmedicin vid kognitiv svikt, konfusion eller psykisk sjukdom med Katarina Fällman, doktorand, specialistläkare i geriatrik vid Minnesmottagningen samt ansvarig läkare vid Trafikmedicinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping.

10:e november: Juridiskt komplexa fall inom äldrepsykiatrin. Karin Sparring Björksten, Docent vid Karolinska institutet, specialist i äldrepsykiatri, allmän psykiatri och geriatrik.

8:e december: Litiumbehandling till äldre vuxna. Robert Sigström,  specialistläkare, med dr, Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.