Lunchwebbinarier

SFÄP anordnar lunchwebbinarier under höst och vår. Webbinarierna sänds via Zoom och äger rum 12:15 – 12:45. Medlemmar erhåller Zoomlänk i god tid före varje webbinarium. Vid frågor och synpunkter, kontakta admin@aldrepsykiatri.se.

Våren 2023 ser programmet ut enligt nedan:

9:e februari: BPSD inom äldrepsykiatrin med Sibylle Mayer Standar, Överläkare Geriatrik, Gävle sjukhus, Region Gävleborg.

16:e mars: Bilddiagnostik inom äldrepsykiatrin med Lars-Olof Wahlund, senior professor i geriatrik, Karolinska institutet

20:e april: Om frontotemporal demens och Swedish FTD initiative med Caroline Graff, professor i genetisk demensforskning, Karolinska institutet

25:e maj: Mer information kommer

Tidigare webbinarier

Trafikmedicin vid kognitiv svikt, konfusion eller psykisk sjukdom
Juridiskt komplexa fall inom äldrepsykiatrin.
Litiumbehandling till äldre vuxna.
Äldrepsykiatri vid livets slut
Har min äldre patient verkligen Parkinson?
Personcentrerat sammanhållet Vårdförlopp Kognitiv svikt: Vad är nytt?
Nya diagnostiska verktyg och behandlingar mot Alzheimers sjukdom – vad är på gång?
Förändringar i äldre personers funktionsförmåga – resultat från H70-studierna
Bör vi minska på förskrivningen av sömnmedel till äldre personer?
Ny forskning om ECT ur ett äldreperspektiv
Framtidens äldrevård: inte en geriatrisk fråga
Aktuellt inom suicidforskning hos äldre
Äldrepsykiatriska erfarenheter av en pandemi