Lunchwebbinarier

Sedan hösten 2020 anordnar vi regelbundna lunchwebbinarier under höst och vår. Webbinarierna sänds via Zoom och äger rum 12:15 – 12:45. Medlemmar erhåller Zoomlänk i god tid före varje webbinarium. Vid frågor och synpunkter, kontakta admin@aldrepsykiatri.se.

Våren 2022 planeras följande webbinarier:

27:e januari: ”Nya diagnostiska verktyg och behandlingar mot Alzheimers sjukdom – vad är på gång?” med Henrik Zetterberg, professor och överläkare i neurokemi, Göteborgs universitet.

10:e februari: ”Personcentrerat sammanhållet Vårdförlopp Kognitiv svikt: Vad är nytt?” med Anne Ekdahl, överläkare och i geriatrik, Lunds universitet

31:a mars: ”Har min äldre patient verkligen Parkinson?” med Johan Lökk, överläkare och adjungerad professor i geriatrik vid Karolinska instiutet

28:e april: ”Äldrepsykiatri vid livets slut” med Anna Lindblad, överläkare och med dr, Karolinska institutet