Medlemsbrev


Medlemsbrev mars 2020

Kära medlem i Svensk Förening för Äldrepsykiatri! 
Svensk Förening för Äldrepsykiatri upptogs som subsektion av Svensk Psykiatrisk Förening på årsmötet 12 mars 2020. Vi är mycket glada över detta och ser fram emot ett utökat samarbete! 

Som ni säkert vet avbröts SPK-kongressen i Göteborg p.g.a. Regeringens förbud för möten större än 500 personer. 

Alla är på olika sätt berörda av covid-19-pandemin. Vår patientgrupp är särskilt känslig. Myndigheterna har glädjande nog från början inpräntat behovet av särskild hänsyn mot äldre, och yngre erbjuder sig att handla och gå ärenden åt äldre även utanför bekantskapskretsen. Sverige verkar ha en bättre situation än många andra länder, så låt oss fortsätta att följa myndigheternas råd. 

Civilsamhället har tagit goda initiativ för att stötta de äldre. Ensamhet och isolering är en stor riskfaktor för depression hos äldre, och besöksförbud och stängning av mötesplatser gör det inte lättare. Å andra sidan har många äldre sannolikt en bättre mental beredskap för kristider än många yngre. De som använder datorer umgås digitalt och hittar underhållning på nätet. Mest utsatta är nog de som har så stora kognitiva svårigheter att de inte förstår vad som händer och inte kan följa instruktioner. Var beredda att hjälpa till med telefonkonsultationer till kommunerna och andra delar av vården! Låt andra se äldrepsykiatrin som en resurs! 

Inom våra verksamheter kommer en del personal kommer att omdirigeras till annan verksamhet. Andra kommer kanske ha mindre att göra då planerade mottagningar ställs in. Kan vi se över vilka av våra patienter, såväl aktuella som färdigbehandlade, som kan vara i behov av ett extra samtal?  

Kurser, kongresser och fortbildningar är inställda resten av terminen. Föreningen utbildningsansvariga Karin Sparring Björkstén försöker skapa en distanskurs i äldrepsykiatri framför allt för ST-läkare som måste ha en kurs för att ta ut specialistkompetens. Kanske andra också är intresserade. SFÄP återkommer med information. 

Passa på att genomgå E-utbildning om covid-19 som finns på Socialstyrelsens hemsida.  

Vården har aldrig i modern tid stått inför så stora utmaningar som nu. Belastningen är stor och vi måste stötta varandra på alla tänkbara sätt. Tillsammans ska vi klara av den pågående krisen. 

Vi hoppas att vi kan träffas på årsmötet på Nobel Forum 23 oktober 2020 

Elizabeth Aller
Ordförande

Hernán Aguilar Palomino (medelmsansvarig), Maria Gustavsson, Ingvar Karlsson, Sarantos Stasinakis, Karin Sparring Björkstén, Robert Sigström, Alexandros Kalamatas (adjungerad)