Länkar

Om behandling av psykisk sjukdom hos äldre

Svenska Psykiatriska Föreningens kliniska riktlinjer (för bl.a äldrepsykiatri)

SBU:s rapport om behandling av depression hos äldre (2015)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Svenska organisationer

Demensförbundet

Stiftelsen Stockholms Läns äldrecentrum

Svenska Nätverket för demenskunskap

Svenska Psykiatriska Föreningen

Svenskt Demenscentrum

Utländska organisationer

Norsk psykiatrisk förening

European Association of Geriatric Psychiaty (EAGP)

American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP)

American Society on Aging

WHO, Ageing and Life Course home page

WHO, Ageing and Mental Health

World Psychiatric Association

Mental Health (WHO)