Skänk en gåva till SFÄP

Små och stora bidrag mottages tacksamt.

Om Du vill ge en gåva med anledning av t.ex. födelsedag eller begravning skickar vi gärna ett vackert gåvobevis.

Äldrepsykiatri omfattar alla sjukdomar med psykiska symptom i åldrandet som demens, depression, ångest, psykos, men också självmord, ensamhet, och psykiska symptom i samband med kroppsliga sjukdomar.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri arbetar
• för utvecklingen av den medicinska specialiteteten äldrepsykiatri.
• med att öka kunskapen om dessa sjukdomar inom sjukvården och samhället.
• som påtryckningsgrupp och remissinstans.

Sätt in din gåva på SFÄPs postgirokonto 60 41 827-4.
Skriv ”Gåva” och Ditt namn i meddelanderutan samt mejla dina kontaktuppgifter till hemsideansvarig Robert Sigström (robert.sigstrom@gu.se) så skickar vi ett gåvobevis till den adress Du önskar.