Ingvar Karlsson in memoriam

Vår varmt uppskattade styrelseledamot Ingvar Karlsson har nyligen hastigt avlidit. Begravningen har ägt rum i kretsen av de närmaste. 

Ingvar disputerade 1974 i Göteborg på en avhandling om fettsyrors och proteiners betydelse för utveckling av råtthjärna, men tog klivet över till mänsklig hjärna och utbildade sig till psykiatriker.

Han åtog sig de svårast sjuka patienterna och kombinerade sitt stora intresse för människan bakom sjukdomen med att ständigt uppdatera sig på den vetenskapliga litteraturen. Äldrepsykiatrin blev hans livsuppgift. Ingvar var även forskare, handledare och sakkunnig i olika sammanhang. Han var populär som förläsare, och undervisade lika gärna omvårdnadspersonal som specialistläkare. Ingvar hade en avgörande betydelse när Svensk Förening för Äldrepsykiatri bildades, och han var föreningens förste ordförande.

Ingvar hade breda intressen. Att vara kyrkvärd var viktigt för honom och han var en skicklig naturfotograf. När Ingvar arbetade för att minska självmord bland samer lärde han sig det samiska språket. Han var en trofast vän och hjälpsam mot alla. Saknaden är stor.

Ingvar engagerade sig för flyktingars situation och psykiska hälsa. SFÄP har skickat en penninggåva till förmån för Ukrainas krigsdrabbade befolkning för att hedra Ingvars minne.

11:e mars 2022

Styrelsen för Svensk Förening för Äldrepsykiatri